Trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ ngày 1/7

Đặng Thu Hằng
Nghị định số 70/2024/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước tại cơ quan quản lý căn cước và thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng dụng định danh quốc gia.
trinh-tu-doi-the-cccd22-1719824958849364804217-1719903714.jpg

Theo VGP