Thanh Hóa: Thành lập Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và phát động đăng ký hiến tặng mô, tạng

Ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức: Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa và phát động chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Thanh Hóa”.