Những thay đổi hàng đầu trong lối sống cần thực hiện sau cơn đau tim

Thực hiện một lối sống lành mạnh sau cơn đau tim, có thể cải thiện sức khỏe tim mạch của một người và giảm nguy cơ bị đau tim lần thứ hai.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin