Hoạt động trọng tâm

Tạo sinh kế, giúp đồng bào thoát nghèo bền vững

Thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội-Mô hình bộ đội gắn với thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số, Binh đoàn 16 đã tổ chức trao 113 con bò giống, 15 con trâu giống, 44 con dê giống tặng 139 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 16 xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Bình Phước và Đắk Nông, với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.