Tấm lòng vàng

Khánh thành cầu Thiện Nguyện 8 và Tuyến đường ánh sáng thông minh

UBND xã Hòa Tân, huyện Châu Thành vừa khánh thành đưa vào sử dụng cầu Thiện Nguyện 8 (cầu Đìa Dừng) ở ấp Hòa Hưng.