Dân sinh

Hỗ trợ bệnh nhân lao tiếp cận với thẻ BHYT

Từ ngày 1/7/2022, các cơ sở điều trị lao trên toàn quốc triển khai cấp thuốc lao bằng nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho bệnh nhân mắc lao. Tuy nhiên, đây cũng là khó khăn đối với bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những bệnh nhân lao không có thẻ BHYT.