Hiến máu - Hiến tạng

Thừa Thiên – Huế: Tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022

Ngày 23/11, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên – Huế đã làm lễ tôn vinh 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2022.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin