Lan tỏa 'Tết ấm' an sinh

Được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động từ tháng 11/2022, đến nay, Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người hoàn cảnh khó khăn đã được lan tỏa, thực hiện thành công trên khắp 63 tỉnh, TP.