Năm 2024 Novaland lên kế hoạch doanh thu 1,3 tỷ USD

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 1,3 tỷ USD, tương đương 32.587 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.079 tỷ đồng.