Bảo trợ xã hội

Từ 1/10, thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc với người sử dụng lao động

Từ ngày 1/10/2022, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin