Chính trị

Báo Lào ca ngợi những mùa Xuân có Đảng Cộng sản Việt Nam

Tờ Pasaxon (Nhân Dân) - cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - số ra ngày 3/2 đã trang trọng đăng bài viết mang tiêu đề “Những mùa Xuân có Đảng lãnh đạo”.