Chính trị

Việt Nam vượt mục tiêu về số lượng nữ quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Bà Jacqueline O’Neill, Đại sứ Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Canada đánh giá, Việt Nam đã vượt mục tiêu của Liên hợp quốc về sự tham gia nữ quân nhân trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình.