Bảng giá quảng cáo

Mọi thông tin về chương trình quảng cáo trên Tạp chí Nhân đạo xin quý khách hàng liên hệ thông tin dưới đây:

Địa chỉ: 68 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3.8225280

Email: tapchinhandao@gmail.com