Quốc tế

Mỹ ghi nhận mức hiệu quả cao của vaccine đậu mùa khỉ

Dữ liệu ban đầu cho thấy vaccine đậu mùa khỉ đã phát huy công dụng tại Mỹ. 

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin