Quốc tế

Philippines sơ tán hàng nghìn người, ứng phó siêu bão Mawar

Philippines bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân, đóng cửa các cơ quan và trường học đồng thời áp đặt lệnh cấm thuyền ra khơi để chuẩn bị trước khi siêu bão Mawar đổ bộ nước này.