Chính sách

Những điểm mới về chính sách tiền lương của công chức, viên chức các chuyên ngành

Từ tháng 10/2022, quy định mới về chính sách tiền lương của công chức, viên chức của một số ngành sẽ chính thức có hiệu lực.

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin