Chính sách

Đa dạng hóa các giải pháp về công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

Năm 2023, trên cơ sở dự báo, đánh giá các tác động đến công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 301/BHXH-TST ngày 7/2/2022 tạm giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia năm 2023 đối với Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố.