Bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai thông suốt trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự

Đặng Thu Hằng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp.
9859-1719712357-8e23cf59df1636486f07-1719801961.jpg
Ảnh minh hoạ.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục sử dụng tổ chức bộ máy, phương tiện, trang thiết bị hiện có để tổ chức theo dõi, giám sát, chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai (bao gồm cả việc tổ chức vận hành các hồ chứa nước theo các Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông), tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai theo đúng quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai từ ngày 1/7/2024 đến thời điểm Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp được kiện toàn theo quy định của Luật phòng thủ dân sự và đi vào hoạt động nhằm bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai được vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả, không xảy ra khoảng trống, gián đoạn trong công tác theo dõi, giám sát, tham mưu, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai (nhất là thời điểm hiện nay đang là thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra bão, mưa lũ)...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát các quy định hiện hành có liên quan đến trách nhiệm của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung (nếu cần) nhằm xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai được vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả, thống nhất với quy định của Luật phòng thủ dân sự, Luật phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Về cơ cấu tổ chức, sẽ hợp nhất một số ban gồm: Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban ứng phó sự cố thiên tai – tìm kiếm cứu nạn về một mối là “Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia”. Đồng thời, đổi tên “Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn” thành “Ban chỉ huy phòng thủ dân sự” ở các cấp địa phương hoặc tương đương.

Như vậy, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia và Ban chỉ huy phòng thủ dân sự các địa phương từ sau ngày 1/7 sẽ là cơ quan làm đầu mối tham mưu các nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cũng như mở rộng thêm các nhiệm vụ theo quy định và được nhận định là phù hợp và đáp ứng linh hoạt các nhiệm vụ trong cả thời bình và thời chiến.

TH