Khởi động giải thưởng Bảo Sơn 2024, tôn vinh các công trình khoa học

Lã Thị Thúy Hằng
Nhằm tôn vinh cho các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về khoa học và có tính ứng dụng cao thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; Công nghệ, kỹ thuật; Khoa học sức khỏe; Văn học, nghệ thuật... giải thưởng Bảo Sơn năm 2024 chính thức khởi động.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng được Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Đào tạo Bảo Sơn tạo lập và Tập đoàn Bảo Sơn bảo trợ, ra đời từ năm 2010, nhằm vinh danh và động viên tài năng, trí tuệ, tạo thêm nguồn động lực cho các nhà khoa học khi có những sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và con người Việt Nam.

a7-1720412011.jpg

Mỗi năm giá trị giải thưởng tăng thêm 10.000 USD.

Giải thưởng Bảo Sơn được xét, tặng cho các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về khoa học và có tính ứng dụng cao thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; công nghệ, kỹ thuật; khoa học sức khỏe; văn học, nghệ thuật.

"Tính độc đáo của Giải thưởng Bảo Sơn 2024 ngoài việc khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và chuyển giao tri thức, góp phần giải quyết các thách thức và nâng tầm giá trị cho những vấn đề đương thời mà còn là điểm tựa, đồng hành cùng các nhà nghiên cứu thông qua mạng lưới các nhà khoa học, công nghệ và nghệ thuật", ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch Quỹ Bảo Sơn cho biết

a8-1720412046.jpg

Quỹ Bảo Sơn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn đã tổ chức Lễ phát động xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn 2024 vào ngày 5/7.

Cũng theo ông Sơn, Quỹ Bảo Sơn sẽ hỗ trợ kinh phí để tiếp tục phát triển các kết quả nghiên cứu lên tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, tạo đà giúp các công trình đạt giải thưởng cao hơn, vươn tầm quốc tế.

Về giá trị giải thưởng, năm 2024, mỗi lĩnh vực xét trao giải cho một công trình nghiên cứu xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 120.000USD theo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trao Giải thưởng kèm theo Chứng nhận và Cúp vàng Bảo Sơn. Ở các năm tiếp theo, mỗi năm giá trị giải thưởng tăng thêm 10.000 USD. Theo đó, năm 2026 giá trị mỗi giải thưởng sẽ là 140.000 USD.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15/8 đến ngày 30/12/2024. Công tác xét tặng giải tiến hành từ ngày 5/1 đến ngày 15/4 năm 2025.