Tấm lòng vàng

Giao lưu doanh nghiệp và nghệ sỹ cùng hướng về miền Trung

(NĐ&ĐS) – Mới đây, Công ty CP phát triển quốc tế Úc Việt phối hợp cùng Phòng Thương mại Slo Villa tổ chức Chương trình giao lưu doanh nghiệp và nghệ sỹ cùng hướng về miền Trung.