Thanh Hóa: Công bố các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024

Sáng 26/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị công bố các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2024.