Làm gì để cung ứng đủ, kịp thời thuốc cho người dân?

Để giải quyết tình trạng thiếu thuốc cục bộ thời gian qua, Bộ Y tế đã đưa ra các biện pháp tạm thời tình, tuy nhiên để giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo cung ứng thuốc một các triệt để và lâu dài thì cần điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn, trong đó sửa đổi Luật dược là giải pháp trọng tâm hàng đầu.