Tết xưa - Tết nay

Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 khi tất cả mọi thứ đều dần được “số hoá”, bước vào kỷ nguyên mới, liệu rằng con người ta có dần quên đi, “lột bỏ” những thứ cũ và thay vào đó những xu hướng mới để phù hợp hơn với sự phát triển của thời đại. Một trong những thứ có sự thay đổi rõ nét nhất đó là cách “ăn” Tết Nguyên đán. Nhiều người đặt ra câu hỏi thời gian thực sự có thay đổi nhiều thứ kể cả những phong tục đón Tết cổ truyền có từ ngàn đời xưa hay sao?