Tập huấn phòng chống thiên tai, thảm họa cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp phường

Đặng Thu Hằng
Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai tập huấn phòng chống thiên tai thảm họa cho đội xung kích phòng chống thiên tai phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê Đông, Xuân Hà và Tam Thuận, quận Thanh Khê.
trien-khai-tap-huan-cho-doi-cdrt-ve-canh-bao-som-va-hanh-dong-som-tai-quan-thanh-khe-1714199570.jpg
Triển khai tập huấn cho đội xung kích phòng chống thiên tai cấp phường để cảnh báo sớm và hành động sớm tại quận Thanh Khê.
mot-trong-cac-noi-dung-duoc-bao-cao-vien-trinh-bay-tai-lop-tap-huan-1714199570.jpg
Hơn 30 thành viên đội xung kích của 4 phường thuộc quận Thanh Khê đã được báo cáo viên trình bày các nội dung như kế hoạch hành động sớm trong ứng phó gió do bão; hệ thống cảnh báo sớm trong phòng chống thiên tai; truyền thông trong tình huống khẩn cấp; ứng phó thiên tai; kỹ thuật chằng chống nhà ở phòng chống bão và được thực hành.
cac-thanh-vien-doi-xung-kich-cua-04-phuong-chia-nhom-de-thuc-hanh-cac-noi-dung-da-duoc-tap-huan-1714199570.jpg
Các học viên được thực hành kỹ thuật chằng chống nhà ở phòng chống bão.
cac-thanh-vien-doi-xung-kich-cua-04-phuong-chia-nhom-de-thuc-hanh-cac-noi-dung-da-duoc-tap-huan-1-1714199570.jpg
Các thành viên đội xung kích của 04 phường chia nhóm để thực hành các nội dung đã được tập huấn.
cac-thanh-vien-doi-xung-kich-cua-04-phuong-chia-nhom-de-thuc-hanh-cac-noi-dung-da-duoc-tap-huan-2-1714199607.jpg
Các thành viên đội xung kích của 04 phường chia nhóm để thực hành các nội dung đã được tập huấn.

Yến Phan