Công tác triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam từ năm 2018 đến nay

Nguyễn Hồng Hạnh
Việt Nam là một quốc gia ven biển, với diện tích trên 1 triệu km2, gần 3.000 đảo, quần đảo; bờ biển có chiều dài hơn 3.260km, trải dài qua 28 tỉnh, thành phố ven biển, trong đó nhiều tỉnh, thành phố có hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, du lịch ven biển là cửa ngõ, đầu mối giao thương về kinh tế, văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các nước trong khu vực.

Nguồn: Canhsatbien.vn