500 suất quà tết được trao đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nguyễn Diệp Linh
500 suất quà tết được trao đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn