Video: Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm học 2019 - 2020

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - "Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm học 2019 - 2020" tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU), diễn ra trong 2 ngày 15-16/10, tiếp nhận được lượng máu lớn, với 2.298 đơn vị máu.

Phạm Dũng - Minh Đức