Video: Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival trái tim nhân ái năm 2019

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - “Ngày hội hiến máu nhân đạo-Festival trái tim nhân ái" năm 2019 thu hút hơn 500 người tham gia, và thu được hơn 300 đơn vị máu.

Trần Đức