Sẻ chia là để yêu thương

Tạp Chí Nhân Đạo
(NĐ&ĐS) - Tại Hà Nội nhiều năm qua nhóm thiện nguyện Loving Hut đã mang đến cho bệnh nhân những bát cháo chay dinh dưỡng mà bất kỳ ai cũng có thể thưởng thức. Những bát cháo ấm tình người ấy giúp cho bao bệnh nhân vơi đi nối đau bệnh tật.

Quốc Nam - Thành Quảng