Phỏng vấn bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam về chương trình Tết Nhân Ái

Đặng Thu Hằng
Chương trình "Tết Nhân ái" được Hội Chữ thập đỏ triển khai được lan toả để mỗi người bằng tấm lòng, tình cảm, khả năng của mình đều có thể đóng góp vào "Tết Nhân ái" cho người nghèo, chia sẻ, hỗ trợ cho người khó khăn trong cộng đồng.

VOV5