Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp trao nhà tình thương cho hộ nghèo

Đặng Thu Hằng
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bàn giao nhà tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí xây dựng là 157 triệu đồng.

Theo Đài PT-TH Đồng Nai