Hoạt động nhân đạo năm 2023 của cụm các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đạt giá trị hơn 790 tỷ đồng

Đặng Thu Hằng
Sáng 8/12, tại thành phố Quảng Ngãi, Cụm thi đua các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư và đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thuộc Cụm thi đua.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kết quả hoạt động chung của toàn Cụm thi đua năm 2023 đạt giá trị hơn 790 tỷ đồng, trợ giúp cho 2,4 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

hinh-1-20231208114958-1702054630.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong đó, thực hiện phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh vận động hơn 525 nghìn suất quà cho hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, ngư dân nghèo, khó khăn, người dân tộc thiểu số… Các tỉnh Hội vận động, tặng 162 con bò trong chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức vì các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới; vận động hỗ trợ hơn 222,7 nghìn lượt người trong “Tháng nhân đạo” năm 2023.

Ngoài ra, các tỉnh Hội đã chủ động trong công tác đối ngoại, tiếp cận và vận động từ các dự án phi chính phủ trị giá 42,5 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ các tỉnh thuộc Cụm thi đua vận động và tiếp nhận 141,468 nghìn đơn vị máu tình nguyện; vận động gần 1 triệu suất quà cứu trợ thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng yếu thế...

hinh-2-20231208115123-1702054630.jpeg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh, công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Với vai trò là tổ chức nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay đóng góp, giúp đỡ kịp thời người khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Qua đó, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hội nghị đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kết luận số 158-KL/TW ngày 2/01/2020 của Ban Bí thư “Tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới”.

hinh-3-20231208115229-1702054630.jpeg
Đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Thực hiện tốt công tác phát triển và quản lý hội viên, phát triển lực lượng tình nguyện viên cả về số lượng và chất lượng. Các tỉnh Hội tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Ngân hàng bò - Chung sức vì các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới”; nhất là thực hiện tốt phong trào “Tết Nhân ái” xuân Giáp Thìn năm 2024… Hội nghị cũng đã bình xét, công bố các danh hiệu thi đua năm 2023.

Bảo Hoà