Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ bỏ học bạ và sổ điểm giấy

Tạp Chí Nhân Đạo
Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cắt giảm các thủ tục, trong đó, các thủ tục liên quan đến dữ liệu đã được số hóa như học bạ và sổ điểm giấy, sẽ được cắt bỏ.

Theo thông tin từ Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của ngành, các trường từ bậc học mầm non đến phổ thông trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên, gần 500 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Hiện, Bộ đang làm các bước phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ cho các chính sách quản lý ngành trong thời gian tới.

Việc loại bỏ các giấy tờ như học bạ, sổ điểm giấy sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong khi cắt giảm các thủ tục hành chính.

Theo Vnews / Vietnam+