[Video] Nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người

Nguyễn Diệp Linh
Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2023, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2023 với sự tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố.

Trải qua 28 năm, phong trào hiến máu tình nguyện tại TPHCM luôn dẫn đầu cả nước về số lượng, chất lượng máu, lượng máu tiếp nhận tương đương 1/5 tổng đơn vị máu cả nước. Số lượng người tham gia hiến máu tình nguyện năm sau cao hơn năm trước, nhất là trong những năm gần đây lượng máu 350ml - 450ml tăng rõ rệt (trên 87%), tỷ lệ máu bệnh giảm nhiều. Vận động được hơn 2,8 triệu người tham gia hiến trên 3 triệu đơn vị máu, luôn đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị trên 150 bệnh viện của Thành phố.

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa