Trailer Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI

Nguyễn Hồng Hạnh

Tự hào là tổ chức được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên suốt 23 năm. Trải qua hơn 75 năm xây dựng và phát triển với 10 kỳ Đại hội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp nhân đạo. Bước sang nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung đổi mới, đột phá, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, thực hiện tốt sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Nguồn Hội CTĐ Việt Nam

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin