Thủ tướng thăm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Đặng Thu Hằng
Chiều 4/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chú thích ảnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).