mầm non thịnh liệt

  1. Trong giai đoạn hiện nay sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã và đang được Đảng, Nhà nước chú trọng quan tâm hơn bao giờ hết. Chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện về GD&ĐT luôn thay đổi để phù hợp với nhu cầu đặt ra.
    Nhóm tác giả - 09:10 31/07/2021 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: Sức khỏe
  2. (NĐ&ĐS) - Cô Trần Thanh Xuân - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển hình trong công tác quản lý.
    Giáo viên Trần Thanh Bình - 20:44 17/02/2021 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: Sức khỏe
  3. (NĐ&ĐS) - Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Trường học hạnh phúc” nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể đội ngũ thầy cô giáo, các con học sinh, phụ huynh và toàn xã hội trong việc kiến tạo môi trường học tập, giáo dục lành mạnh, nhân văn,...
    Giáo viên Nguyễn Thị Hảo - 22:40 01/02/2021 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: Sức khỏe

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin