Sẽ lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu

Đặng Thu Hằng
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 156, ngày 13/9/2023 triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Hiến máu nhân đạo là hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu máu phục vụ chữa bệnh. Ảnh: N.Q

Kế hoạch yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phù hợp với điều kiện, yêu cầu của địa phương; huy động sự tham gia đông đảo của Nhân dân vào hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị chính quyền các cấp trong tỉnh tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thực hiện tốt các quy định trong Luật Hoạt động Chữ thập đỏ năm 2008 và tham gia thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo của Hội.

Theo kế hoạch, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhất là Tháng nhân đạo và phong trào Tết nhân ái. Thực hiện tốt vai trò cầu nối, điều phối của tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo.

UBND tỉnh giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham mưu, đề xuất xây dựng, thành lập Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và chủ trương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

PV