Quận Ba Đình nâng cao chất lượng đối thoại tại các cơ sở giáo dục

Đặng Thu Hằng
Nhiều năm qua, công tác đối thoại tại quận Ba Đình luôn được đề cao và chú trọng đi vào thực tiễn. Đặc biệt có sức ảnh hưởng, lan tỏa, là hoạt động thường niên tại các trường học trên địa bàn quận. Năm học 2023-2024, các trường trên địa bàn quận tiếp tục triển khai nâng cao hơn nữa chất lượng và số lượng các cuộc đối thoại định kỳ, đột xuất, chủ động xây dựng nội dung tiếp xúc đối thoại, dự báo trước các tình huống đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm.

Thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 30/8/2023 của UBND quận Ba Đình về “Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong toàn ngành; người đứng đầu cấp ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX quận với đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn quận năm học 2023-2024”, các trường mầm non, tiểu học, THCS đã nhanh chóng triển khai Kế hoạch; Đồng thời lên lịch, chủ đề, bám sát tình hình thực tế ngành giáo dục nhằm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường với cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh hiệu quả nhất.

z4709881098149-be9743b222d8a95f45b3794f9190b0cc-1695184284.jpg
Nhiều năm qua, công tác đối thoại tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Ba Đình luôn được đề cao và chú trọng đi vào thực tiễn.

Tính đến ngày 20/9/2023, đã có 11/49 trường công lập tại quận Ba Đình tổ chức Hội nghị đối thoại, theo kế hoạch của UBND quận đến ngày 06/10/2023, 100% các trường sẽ hoàn thành hội nghị tiếp xúc đối thoại.

Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đảm bảo sự chỉ đạo của UBND quận, lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Giám hiệu và các đoàn thể trong nhà trường. Phát huy dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm. Tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường trực tiếp gặp gỡ, đề xuất những sáng kiến hay; kiến nghị những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; góp ý về việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh trong nhà trường...

z4709881109764-54debe67fdd394bc3fc412d2c3fdc813-1695185408.jpg
Các em học sinh cùng thầy cô giáo thảo luận các yếu tốt góp phần xây dựng trường học hạnh phúc.
z4709881121632-bd6b408f25a67ae845ce3ba993e7bca8-1695184284.jpg
Hoạt động đối thoại tạo điều kiện để giáo viên, học sinh, phụ huynh tiếp xúc, gặp gỡ để đề xuất những ý kiến, đóng góp hay, giải quyết những vướng mắc, khó khăn còn tồn tại. 

Năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã quán triệt các nhà trường quan tâm nhiều hơn vào các vấn đề nóng, nổi cộm, những vấn đề mà đội ngũ giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và học sinh đang quan tâm như: An toàn, an ninh trường học, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường; xây dựng trường học thông minh, trường học hạnh phúc; CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục; các công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất; giải pháp nâng cao chất lượng đạo đức nhà giáo, chất lượng đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và học sinh; việc thực hiện QCDC, công khai quy chế chi tiêu nội bộ; một số định hướng về công tác thi đua khen thưởng...

z4709881105208-da0f9f05f213441e3b3d7f83fac9ac15-1-1695185408.jpg
Cô Nguyễn Thanh Hà - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh chia sẻ với giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

Qua triển khai, các hội nghị đã tổ chức được đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh đánh giá cao; các ý kiến đóng góp của người đối thoại đều được giải đáp cụ thể, giàu sức thuyết phục.

z4709881121878-5826fa96b0237b3f1cb473337cd428e0-1695184302.jpg
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư chi bộ Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám với giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh năm học 2023-2024.

Mạnh Linh