Nhân rộng lan tỏa ý nghĩa phong trào hiến máu nhân đạo

Đặng Thu Hằng
Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành nét đẹp, giàu ý nghĩa nhân văn được nhiều người dân trong tỉnh Đồng Nai tích cực hưởng ứng. Để phong trào ngày càng lan toả, các cơ quan, đơn vị chức năng luôn quan tâm, chú trọng đến những mô hình hiến máu tình nguyện.

ĐNRTV