Học sinh THCS ở TP Hồ Chí Minh được miễn học phí trong năm học 2023 - 2024

Đặng Thu Hằng
UBND TP Hồ Chí Minh chi 1.847 tỷ đồng để hỗ trợ học phí, chia sẻ gánh nặng với phụ huynh, trong đó học sinh THCS được hỗ trợ 100% học phí.

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua nghị quyết về các chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, trong năm học 2023 – 2024, tuỳ cấp học, nơi ở học sinh sẽ được hỗ trợ học phí từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/ tháng.

Cụ thể, ở bậc mầm non, nhóm nhà trẻ có mức hỗ trợ là 100.000 đồng/học sinh/tháng; trẻ mẫu giáo hỗ trợ 140.000 đồng/tháng cho tất cả trẻ cư trú ở nhóm 1. Riêng trẻ mầm non thuộc nhóm 2 sẽ không được hỗ trợ.

0807hosolop10-1702054003.jpeg
TP Hồ Chí Minh dành hơn 1.100 tỷ đồng để miễn học phí cho học sinh THCS trong năm học 2023 - 2024.

Học sinh bậc THCS thuộc nhóm 1 sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/tháng; học sinh bậc THCS thuộc nhóm 2 sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng. Mức hỗ trợ này được áp dụng tương tự đối với học sinh tại các trung tâm giáo dục thường xuyên THCS.

Học sinh bậc THPT, giáo dục thường xuyên THPT thuộc nhóm 1 được hỗ trợ 180.000 đồng/tháng và học sinh bậc THPT, giáo dục thường xuyên THPT thuộc nhóm 2 được hỗ trợ 100.000 đồng/tháng.

Nhóm 1 gồm thành phố Thủ Đức và các quận; Nhóm 2 gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tổng kinh phí thực hiện là 1.847 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh THCS là 1.108 tỷ đồng (công lập 1.042 tỷ đồng và ngoài công lập là 66 tỷ đồng). Thời gian áp dụng 9 tháng năm học 2023 – 2024.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023, HĐND TP Hồ Chí Minh đã ban hành các chính sách đặc thù của Thành phố hỗ trợ học phí cho tất cả các cấp học, hợp lòng dân, tạo sự an tâm và động lực cho phụ huynh, người dân thành phố.

Năm 2023, kinh tế Thành phố đang từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, chính sách đặc thù hỗ trợ học phí vẫn là yêu cầu cần thiết cho năm học 2023 - 2024 để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân thành phố.

TH