Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Hà

Ngày 12/6, tại Phú Yên, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho hay, đại dịch Covid-19 và tình hình diễn biến thế giới trong thời gian gần đây có thể làm chậm nhịp trong thực hiện các mục tiêu và khâu đột phá trong Nghị quyết số 36-NQ/TW. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng với những kết quả bước đầu đã đạt được cùng những kinh nghiệm, giải pháp và sáng kiến được chia sẻ tại Diễn đàn phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022, chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

ngan-1655096150.jpeg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu tại hội nghị.

Để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, thời gian tới, Bộ sẽ kiến tạo môi trường chính sách, pháp lý cho nền kinh tế biển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển, thúc đẩy thu hút và huy động được các nguồn lực xã hội cho phát triển các ngành kinh tế biển mới: như điện gió ngoài khơi, nuôi biển xa bờ; tăng cường điều tra cơ bản tập trung thăm dò, tìm kiếm các loại khoáng sản, kim loại chiến lược.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; giải pháp phát triển khoa học và công nghệ thu hút đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh ven biển; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển...

Đồng tình với các ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận tại diễn đàn, đồng chí  Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, các ý kiến tham luận và phát biểu tại hội nghị đã tập trung vào những nội dung trọng tâm trong phát triển bền vững kinh tế biển của Việt Nam. Về công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng trong phát triển bền vững kinh tế biển, các ban, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao và thống nhất nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về biển, đảo, về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển…

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh nhằm thống nhất quy hoạch các địa phương ven biển, quy hoạch khu dân cư, đô thị, khu kinh tế, khu dịch vụ ven biển; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng trong hoạt động nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đầu tư công nghệ, kỹ thuật hiện đại để nuôi trồng thủy sản xa bờ. Đồng thời, đầu tư, khai thác có hiệu quả cảnh quan tự nhiên như vũng, vịnh bãi biển, đảo, cụm đảo để khai thác đa dạng loại hình dịch vụ du lịch; chú trọng bảo vệ các hệ sinh thái biển, đảo, khoanh vùng, bảo vệ các khu, hệ sinh thái san hô, cỏ biển trên vùng biển của tỉnh, từng bước tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong cảnh báo, giám sát động đất, sóng thần, bão lũ…

Cùng với đó là xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến biển và hải đảo, phát triển kinh tế biển, trọng tâm là quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; bố trí ngân sách và nguồn lực nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tại các địa phương có biển…

Các địa phương tiếp tục chú trọng bảo vệ các hệ sinh thái biển, đảo, khoanh vùng, bảo vệ các khu, hệ sinh thái san hô, cỏ biển trên vùng biển. Tích cực khắc phục và tuân thủ các quy định về “chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không tuân thủ quy định” để sớm hoàn thành việc gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.

Đặc biệt, củng cố quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển…

 

NQ

Bạn đọc đặt Tạp chí Nhân đạo dài hạn vui lòng để lại thông tin