Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương 'người tốt, việc tốt'

Nguyễn Diệp Linh
Chiều 15/5, quận Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 47 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quận Thanh Xuân đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn.

 Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: H.T) Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: H.T)

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai khẳng định, qua 2 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Qua đó góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, nỗ lực vươn lên, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong mỗi cán bộ, đảng viên; thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân đề nghị, các cấp ủy, đơn vị, tập thể, cá nhân trong quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; các kế hoạch, Chương trình của Thành ủy Hà Nội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận và cơ quan, đơn vị mình; thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 của quận Thanh Xuân: “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân”.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: H.T)

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: H.T)

Trong thực hiện các chuyên đề, mỗi tổ chức, cá nhân tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức.

Đặc biệt, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai đề nghị các đơn vị tiếp tục chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, người lao động ở cơ sở, với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi với quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân...

Nhân dịp này, quận Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 47 tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

L.T - H.T