Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới thay đổi như thế nào trong 51 năm?

Nguyễn Diệp Linh
Ngày Môi trường Thế giới được tổ chức vào ngày 5 tháng 6 hàng năm. Vào ngày này, Liên hợp quốc sẽ đưa ra một chủ đề nhằm kêu gọi toàn cầu cùng nhau hành động vì môi trường.
86630c47590ab054e91b-1685582180.jpg
 

Theo Kinh tế Môi trường