Bình thuận: Trang bị kỹ năng cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ

Đặng Thu Hằng
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác ứng phó với thiên tai, thảm họa cho tình nguyện viên Chữ thập đỏ các huyện, thị thành phố năm 2024.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra 2 ngày (30-31/5), tại lớp tập huấn 30 tình nguyện viên của các huyện Phú Quý, Đức Linh, Tánh Linh, thị xã La Gi và TP. Phan Thiết được giảng viên hướng dẫn về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

img_4010.jpeg

Lớp tập huấn diễn ra 2 ngày 30,31/5

Trong đó, tập trung vào kỹ năng truyền thông; các nội dung truyền thông trong quản lý rủi ro thiên tai như xác định tình trạng dễ bị tổn thương là nguyên nhân dẫn đến các rủi ro thiên tai tại địa phương, các nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng dễ bị tổn thương và những biện pháp cụ thể để giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Đồng thời, giảng viên giới thiệu một số văn bản pháp lý thực hiện chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được tham gia thực hành kỹ năng truyền thông như xây dựng kế hoạch và thông điệp truyền thông, kỹ năng truyền thông cá nhân và hộ gia đình, kỹ năng truyền thông công chúng…

img_3998.jpeg

Trước đó, trong 2 ngày 28-29/5 Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lớp cho 30 tình nguyện viên Chữ thập đỏ ở các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân.

img_4009.jpeg

Học viên trao đổi kỹ năng tại lớp học

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng và phương pháp truyền thông cho người dân về các biện pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng cho lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ. Lớp tập huấn sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng truyền thông, các nội dung truyền thông trong quản lý rủi to thiên tai, giúp các học viên lập được kế hoạch và nâng cao kỹ năng truyền thông của cá nhân, gia đình tại cộng đồng. Qua đó, giúp chủ động và tập trung các nguồn lực trong hệ thống hội, sẵn sàng triển khai một cách hiệu quả khi có thiên tai, thảm họa xảy ra nơi mình công tác, sinh sống.