Trà Vinh: Tuyên truyền các chính sách bảo hiểm; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại Càng Long

Nguyễn Diệp Linh
Chương trình tổ chức tuyên truyền các chính sách bảo hiểm; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân và tặng 05 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Anh, Trưởng Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân.Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Anh, Trưởng Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân.

Sáng nay (27/5), tại Đảng ủy xã Bình Phú, huyện Càng Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM, Huyện ủy Càng Long phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 03 xã Bình Phú, Phương Thạnh và Huyền Hội.

Tham dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Anh, Trưởng Phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội tỉnh; Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM; Nguyễn Chí Hiền, Phó Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Càng Long, cơ quan y tế, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Phú cùng đội ngũ bác sĩ, y sĩ, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Anh thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người dân với mong muốn để người dân nắm, hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ, tích cực tham gia vào lưới an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân trong tỉnh.

Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh khám bệnh cho người dân tại chương trình.

Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh khám bệnh cho người dân tại chương trình.

Chương trình tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người dân và tặng 05 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 400 người dân là hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long.

Đồng chí Lê Văn Trọn, Giám đốc Bán hàng khu vực Mêkông, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM hướng dẫn người dân sử dụng thuốc tại chương trình.

Đồng chí Lê Văn Trọn, Giám đốc Bán hàng khu vực Mêkông, Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM hướng dẫn người dân sử dụng thuốc tại chương trình.

Theo Kế hoạch số 114-KH/BTGTU, ngày 22/3/2023 “về việc phối hợp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2023, các đơn vị sẽ phối hợp tổ chức Chương trình tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trên địa bàn 09/09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Tẩm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.PHARM tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo.

KIM LOAN