Phong tục đón năm mới kỳ lạ của các nước trên thế giới

Lã Thị Thúy Hằng
Mỗi quốc gia có một nền văn hóa và phong tục vùng, miền riêng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phong tục đón Năm mới đầy thú vị của một số nước trên thế giới.
Chú thích ảnh