Ngày 8/3 của những cụ bà neo đơn ở nơi trao gửi yêu thương

Nguyễn Hồng Hạnh
Mỗi người cao tuổi sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 3 Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) có một câu chuyện đời riêng, nhưng khi đến đây, không còn ai phải sống cô đơn.