Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024

Đặng Thu Hằng
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 7/2/2024, Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.