Giáo dục sớm: Nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ 0 đến 6 tuổi

Đặng Thu Hằng
Giáo dục sớm là phương pháp giáo dục được nhiều cha mẹ áp dụng cho con ngay từ trong bào thai cho đến 6 tuổi. Hiểu đúng về giáo dục sớm là yếu tố quan trọng giúp khai phá tiềm năng trong con hiệu quả.

Khám phá tiềm năng trẻ từ giai đoạn giáo dục sớm

Giai đoạn từ trong bào thai đến 6 tuổi, não trẻ phát triển nhanh chóng, nhạy bén và tiếp thu kiến thức hiệu quả. Giáo dục sớm giúp kích thích các chức năng của não bộ trong thời sinh trưởng của bộ não.

Với kinh nghiệm 10 năm nghiên cứu về sự hình thành, phát triển não bộ trẻ nhỏ, chuyên gia Nguyễn Duy Cương, một trong những người tiên phong đưa phương pháp giáo dục sớm về Việt Nam, chia sẻ: “Giai đoạn từ 0 - 6 tuổi rất quan trọng, tuổi thơ ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự phát triển về sau của trẻ”.