Đại biểu dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đặng Thu Hằng
Sáng 23/10/2023, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chú thích ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chú thích ảnh Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh Đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh Đại biểu Quốc hội sang dự phiên khai mạc kỳ họp tại Nhà Quốc hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN