Hội CTĐ tỉnh Nghệ An: Chợ Nhân đạo – Trăng sáng vùng biên

Nhằm hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại vùng cao giáp biên giới, được sự hỗ trợ của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Nghệ An tổ chức phiên chợ dùng phiếu đổi hàng theo nhu cầu thiết yếu của bà con – đây cũng là lần thứ 3 Hội CTĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Chợ nhân đạo.