Doanh nghiệp nhân ái

Trồng rừng góp phần giảm tác động biến đổi khí hậu

Tập thể nhân viên và nhóm Đại sứ môi trường Công ty Nestlé Việt Nam vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Gaia tổ chức hoạt động trồng rừng “Gieo mầm xanh – Ươm sự sống” nhằm nâng cao nhận thức, góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu và chào mừng Ngày môi trường thế giới (5/6).