Ra mắt bếp ăn tình thương bệnh viện tỉnh Kiên Giang

Với số lượng khoảng 1.000 đến 2.000 suất ăn/ngày, bếp ăn sẽ phục vụ bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang và một số đối tượng khó khăn khác.