Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' Bộ Quốc phòng: Xác định nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ khó khăn

Nguyễn Diệp Linh
Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' Bộ Quốc phòng vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây dựng 'Nhà đồng đội'; tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2023.

Kế hoạch xác định, hỗ trợ xây dựng 200 “Nhà đồng đội” tặng cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà); bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng; hỗ trợ 12 đơn vị tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng 18 “Nhà đại đoàn kết” (mức hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà) và hỗ trợ hộ nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (1 triệu đồng/trường hợp); tổng số tiền là gần 38,2 tỷ đồng.

Ảnh minh họa / qdnd.vn Ảnh minh họa / qdnd.vn

Ban vận động lưu ý các đơn vị được hỗ trợ phối hợp với các cơ quan liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao “Nhà đồng đội”, “Nhà đại đoàn kết”, các công trình và hỗ trợ các đối tượng đúng thời gian, kế hoạch.

KHÁNH MINH